Sylt 2016 – KOL meeting – predavanje za DAMON predavače

Dr Marija Saupe dobitnik sertifikata za najbolju prezentaciju