Nađa Mijušković

Stomatološki asistent

2019. Jun- završila pripravnički staž i položila državni ispit u Beogradu
2019. Septembar – Kako zaštititi životnu sredinu u zdravstvenim ustanovama