dr Milica i dr Andrijana na stručnom usavršavanju, Konzervativna nadogradnja endodontski lečenih zuba – Beograd 30.10.2016

dr Milica na strucnom usavrsavanju “Direktne kompozitne fasete-viniri”, Beograd

TIM dr MARIJA na predavanju – Brendiranje i vođenje stomatološke ordinacije – Beograd, oktobar 2016