dr Marija predaje o Damon sistemu Doktorima u Sarajevu.