Dr Marija predaje o Damon sistemu u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Budimpešti!