Dr Marija predaje doktorima u Skoplju i Tirani – Maj 2019

Nemački doktori i dr Marija – Berlin, Nemačka

Nemački doktori i dr Marija Berlin, Nemačka – Maj 2018.

Praktični Damon kurs sa dr Marijom – Bukurešt, Rumunija

Praktični Damon kurs sa dr Marijom Bukurešt, Rumunija – Mart 2018.