Jordan 2015 – KOL meeting – predavanje za Damon predavače